Tripode opleiden

voor ondersteuning van mensen met autisme en hun omgeving

Complexe zorgvragen

Tripode wordt veelal ingezet voor complexe zorgvragen voor mensen met autisme en hun omgeving. In veel gevallen is er niet alleen sprake van autisme (een Autisme Spectrum Conditie) maar zijn er ook nog andere diagnoses.

 

Diverse omgevingen

De omgevingen waar wij werken zijn divers. Het kan de woonomgeving van een of meerdere cliënten zijn. Daarbij gaat het de ene keer om zelfstandig wonen. De andere keer om wonen bij een zorgaanbieder in de wijk, op een terrein of bij een zorgboerderij. Tripode geeft ook ondersteuning op scholen, befrijven en verenigingen.

 

Klein kijken

Medewerkers van Tripode proberen 'in de schoenen van de persoon met autisme' te gaan staan. Het is oog hebben voor de levensgeschiedenis en ervaringen alsmede de verbale en non-verbale uitingen van de persoon met autisme. Maar ook met wat zich in de omgeving voordoet aan ogenschijnlijke futiliteiten worden patronen ontdekt die tezamen met theoretische verklaringen van evidence based theorieën tot hypothesen, adviezen en benaderingswijzen leiden. 

Wisselende rollen

Tripode is voor de dienst begeleiden in verschillende rollen actief. Dat loopt uiteen van consulent of casemanager die zich desgewenst mede richt op ouders, verzorgers en professionals van diverse disciplines tot persoonlijk begeleider van een persoon met autisme. Doelgroepen die  bediend worden lopen uiteen van personen met een ernstig verstandelijke beperking tot personen met een normale of hoge begaafdheid.

 

Consulent 

Na onderzoek naar bijvoorbeeld de specifieke manier van denken, de manier van leren, het communiceren, of copingstrategieën van personen met autisme wordt een advies gegeven aan de persoon met autisme en/of aan de omgeving. 

Casemanager

In de rol van casemanager wordt ondersteuning geboden bij de implementatie van de adviezen van Tripode en/of van andere consulenten en deskundigen. Daarbij maken we veelvuldig gebruik van video-analyse en videotraining (individueel of aan teams) maar ook van meedenken, intervisie of coaching on the job.

 

Persoonlijke begeleiding

Deze bieden we voornamelijk in complexe situaties, soms tijdelijk in opdracht van andere zorgaanbieders. Vaak in nauwe samenwerking met begeleiders van andere zorgorganisaties.