Tripode

Tripode 

voor ondersteuning van mensen met autisme en hun omgeving


Nieuws

Prikkels!  verschoven naar dinsdag 22  september 2020

De Nederlandse overheid heeft alle evenementen met meer dan 100 bezoekers verboden tot en met 31 maart. Dat heeft directe gevolgen voor de doorgang van “Prikkels! over-leven met autisme” op 31 maart a.s. Het evenement is voor deze datum afgelast. In overleg met de sprekers en met het theater, CC Elckerlyc, wordt komende week een nieuwe datum vastgelegd.
Wij informeren jullie zo spoedig mogelijk over een vervangende datum en over de verdere gang van zaken.

Na het succesvolle ‘Luisteren naar Autisme’ in 2018 komt Autismebewust met een avond over prikkels en autisme.

Robert de Hoog neemt de hoofdmoot van de avond voor zijn rekening. Hij is specialist Sensorische Informatie ver- werking en als Prikkelcoach dé expert in Nederland als het gaat om de in- vloed van omgevingsprikkels en prikkelverwerking. Meer informatie...

Inloop met koffie/thee en informatiemarkt vanaf 19.00 uur. Het programma start om 19.45 uur in de Theaterzaal van Elckerlyc in Hilvarenbeek. 

Tripode

Tripode is een opleider, zorgaanbieder en adviseur in de zorg en biedt ondersteuning aan mensen met autisme én hun omgeving. 

Missie
Tripode wil de kwaliteit van leven van mensen met autisme en van hun omgeving verbeteren
door de ‘tripode’ van kwalitatief hoogstaande zorg of ondersteuning, optimale
samenwerking en een gedegen organisatie van die zorg of ondersteuning.

Visie
Kwaliteit van leven wordt verbeterd wanneer mensen met autisme de mogelijkheid krijgen
zoveel mogelijk hun eigen leven vorm te geven. Om dat te bereiken moeten ondersteuners zich blijvend inzetten om personen met autisme te begrijpen. Volgens Tripode kan de kwaliteit van leven optimaal verbeteren wanneer de ondersteuning, begeleiding en behandeling zich nadrukkelijk en gelijktijdig richt op de persoon met autisme én op de omgeving.
Tripode is ervan overtuigd dat samenhang tussen de geboden zorg of ondersteuning,
samenwerking tussen alle betrokkenen en organisatie van de zorg noodzakelijk is om de
kwaliteit van leveren te verbeteren. Deze ‘Tripode’ van goede zorg, optimale samenwerking en gedegen organisatie wordt in alle diensten nagestreefd.

Brugfunctie

Tripode vervult nadrukkelijk een brugfunctie tussen praktijk en theorie.

Onze diensten

 

BEGELEIDEN

Tripode richt zich met haar dienst 'Begeleiden' op personen met autisme  en hun omgeving en op professionals die te maken hebben met mensen met autisme.

 

OPLEIDEN

'Opleiden' op professionals die te maken hebben met mensen met autisme.

 

ADVISEREN

Met de dienst 'Adviseren' worden beleidsmakers binnen de GGZ en VG bediend, alsmede (commerciële) bedrijven.