Tripode

Tripode 

voor ondersteuning van mensen met autisme en hun omgeving


Nieuws

Prikkels!geannuleerd

Wij kijken naar mogelijkheden en alternatieven in 2021

De avond 'Prikkels! Over-leven- met Autisme' is geannuleerd. De snel uitverkochte bijeenkomst van 31 maart was vanwege Covid-19 verschoven naar 22 september. In overleg met Theater Elckerlyc in Hilvarenbeek heeft Autismebewust besloten tot annulering. Vanwege de coronaregels zouden maar 48 personen aanwezig mogen zijn, inclusief sprekers en organisatie. De markt met 10 diverse stands waarin organisaties zich zouden presenteren -  een wezenlijk onderdeel van het evenement - is vanwege de anderhalvemetermaatregel niet mogelijk. In het najaar bekijken we samen met Elckerlyc de mogelijkheden en alternatieven.  Mogelijk plannen we het evenement in 2021. Als de corona-maatregelen van kracht blijven zoeken we naar een alternatieve vorm. Vooralsnog kiezen we niet voor een livestream of iets dergelijks omdat we ontmoeting van elkaar een belangrijk element vinden. Wij bedanken iedereen die aanwezig had willen zijn op 22 september en ook de sprekers, standhouders. en sponsoren. We hopen iedereen in 2021 terug te zien bij Prikkels!

Tripode

Tripode is een opleider, zorgaanbieder en adviseur in de zorg en biedt ondersteuning aan mensen met autisme én hun omgeving. 

Missie
Tripode wil de kwaliteit van leven van mensen met autisme en van hun omgeving verbeteren
door de ‘tripode’ van kwalitatief hoogstaande zorg of ondersteuning, optimale
samenwerking en een gedegen organisatie van die zorg of ondersteuning.

Visie
Kwaliteit van leven wordt verbeterd wanneer mensen met autisme de mogelijkheid krijgen
zoveel mogelijk hun eigen leven vorm te geven. Om dat te bereiken moeten ondersteuners zich blijvend inzetten om personen met autisme te begrijpen. Volgens Tripode kan de kwaliteit van leven optimaal verbeteren wanneer de ondersteuning, begeleiding en behandeling zich nadrukkelijk en gelijktijdig richt op de persoon met autisme én op de omgeving.
Tripode is ervan overtuigd dat samenhang tussen de geboden zorg of ondersteuning,
samenwerking tussen alle betrokkenen en organisatie van de zorg noodzakelijk is om de
kwaliteit van leveren te verbeteren. Deze ‘Tripode’ van goede zorg, optimale samenwerking en gedegen organisatie wordt in alle diensten nagestreefd.

Brugfunctie

Tripode vervult nadrukkelijk een brugfunctie tussen praktijk en theorie.

Onze diensten

 

BEGELEIDEN

Tripode richt zich met haar dienst 'Begeleiden' op personen met autisme  en hun omgeving en op professionals die te maken hebben met mensen met autisme.

 

OPLEIDEN

'Opleiden' op professionals die te maken hebben met mensen met autisme.

 

ADVISEREN

Met de dienst 'Adviseren' worden beleidsmakers binnen de GGZ en VG bediend, alsmede (commerciële) bedrijven.