Tripode 

 voor ondersteuning van mensen met autisme en hun omgeving


Agenda

2 April Wereldautismedag.

Prikkels! in de theaterzaal van CC Elckerlyc in Hilvarenbeek UITVERKOCHT

AUTISMEBEWUST is een platform voor bewustwording van de kracht van mensen met autisme met aandacht voor aspecten van het 'anders zijn' dan neurotypicals. In autismebewust werken de initiatiefnemers Mariël Hoefkens (vrouw met autisme) en Ad van Korven (neurotypical /Tripode) samen met mensen met autisme en hun netwerken, met lokale en regionale organisaties en met professionals op het gebied van autisme en andere vormen van neurodiversiteit.Do 17 oktober – Paradox 20.00 uur - Tilburg - Autisme: de nieuwste wetenschappelijke inzichten

Tripode

Tripode is een opleider, zorgaanbieder en adviseur in de zorg en biedt ondersteuning aan mensen met autisme én hun omgeving. 

Missie
Tripode wil de kwaliteit van leven van mensen met autisme en van hun omgeving verbeteren
door de ‘tripode’ van kwalitatief hoogstaande zorg of ondersteuning, optimale samenwerking en een gedegen organisatie van die zorg of ondersteuning.

Visie
Kwaliteit van leven wordt verbeterd wanneer mensen met autisme de mogelijkheid krijgen zoveel mogelijk hun eigen leven vorm te geven. Om dat te bereiken moeten ondersteuners zich blijvend inzetten om personen met autisme te begrijpen. Volgens Tripode kan de kwaliteit van leven optimaal verbeteren wanneer de ondersteuning, begeleiding en behandeling zich nadrukkelijk en gelijktijdig richt op de persoon met autisme én op de omgeving.
Tripode is ervan overtuigd dat samenhang tussen de geboden zorg of ondersteuning, samenwerking tussen alle betrokkenen en organisatie van de zorg noodzakelijk is om de kwaliteit van leveren te verbeteren. Deze ‘Tripode’ van goede zorg, optimale samenwerking en gedegen organisatie wordt in alle diensten nagestreefd.

Brugfunctie

Tripode vervult nadrukkelijk een brugfunctie tussen praktijk en theorie.

Onze diensten

 

BEGELEIDEN

Tripode richt zich met haar dienst Begeleiden op personen met autisme  en hun omgeving en op professionals die te maken hebben met mensen met autisme. Tripode wordt veelal ingezet voor complexe zorgvragen en medewerkers van Tripode vervullen verschillende rollen.

 

OPLEIDEN

Met Opleiden richt Tripode zich op professionals die  mensen met autisme ondersteunen. 

 

ADVISEREN

Met de dienst 'Adviseren' worden beleidsmakers binnen de GGZ en VG bediend, alsmede commerciële bedrijven.