0-formulier

Met het 0-formulier wordt de beginsituatie van cursusdeelnemers in kaart gebracht.

Met het 0-formulier verstrekt u als (mogelijke) cursus-deelnemer relevante persoonsgegevens. Tevens dient het ter voorbereiding op de cursus voor u als cursist en voor de docent(en). U formuleert zo concreet mogelijk wat u wil leren met het oog op te verwerven competenties. De vragen worden verduidelijkt met de beschrijving van een casus.

Het 0-formulier is, afhankelijk van de gemaakte afspraken, bedoeld als:

a. inschrijving voor een cursus of training, of voor

b. een oriëntatie op de gewenste inhoud van een cursus.