Socratische Dialoog

met mensen met autisme

 

een TRAINING IN TWEE DAGDELEN

MET e-learning OPTIONEEL

Training maximaal 10 deelnemers

Training in twee dagdelen (3,5 uur)

Data: in overleg met opdrachtgever

Locatie: diverse locaties

Incompany training is mogelijk

e-learning    (optioneel)                    €   00,00 p.p.

Training twee dagdelen                    € 180,00 p.p.

Training is inclusief lunch.


Socratische Dialoog

De socratische gespreksmethode is gebaseerd op de vraaggesprekken van Socrates. Een heldere directe gespreksvorm waarin vragen centraal staan en oordelen worden opgeschort. Het socratisch gesprek gaat over langzaam denken, goed luisteren en vragen stellen. Niet zeggen wat de cliënt moet doen, maar samen de context verkennen en oplossingen zoeken.
Ervaringen van mensen met autisme (ASS), begeleiders en ouders maken duidelijk dat deze manier van werken positief is voor de onderlinge relatie en onmacht en frustratie voorkomt.
De cursus ‘Socratische Dialoog met personen met autisme’ is een variant op de klassieke manier van socratisch communiceren. De ‘methode’ is aangepast aan de doelgroep normaal begaafde en/of licht verstandelijk beperkte personen met een autismespectrumstoornis.

Doelgroep

De training is bedoeld voor beroepsbeoefenaars die werken met personen met een autismespectrumstoornis (ASS) en een normale of hoge begaafdheid of een lichte verstandelijke beperking.

 

Doelen

  • In staat zijn te beoordelen of een socratisch gesprek gewenst is.
  • In staat zijn een juiste houding aan te nemen.
    De techniek van doorvragen machtig zijn.
  • Een socratisch gesprek kunnen voorbereiden.
  • Een socratisch gesprek kunnen voeren.

Inhoud

Aan de hand van 6 thema's leer je stapsgewijs de technieken van socratische gespreksvoering en het voorbereiden van een socratisch gesprek voor de eigen praktijk.

In het eerste dagdeel trainen we vaardigheden voor een socratische dialoog in gevarieerde werkvormen. We passen de technieken toe op verschillende gesprekssoorten en besteden aandacht aan houdingsaspecten.

In het tweede dagdeel brengen we de verworven vaardigheden in praktijk.
Praktijkvoorbeelden van de cursisten vormen de oefenstof bij de socratische dialogen

e-Learning

Cursisten die zich willen voorbereiden of extra willen oefenen op onderdelen kunnen dat doen via e-learning. Het is geen verplichting. Als service worden de uitwerkingen van de opdrachten desgewenst van feedback voorzien. Tijdbeslag bij het volledig doorlopen van de e-learning is gemiddeld 3,5 uur.