HUISKAMER 047

Boerderij Van Korven

Fotokopie van een schilderij van Janus Kluytmans, voorstellende de boerderij aan de Waterstraat met toilet(doos-)gebouw en stal