Tripode opleiden

voor ondersteuning van mensen met autisme en hun omgeving


TRIPODE BLENDED LEARNING (TBL)

TBL is een totaalconcept bestaande uit een ’blend’ van klassikaal onderwijs, trainingen, coaching, coaching on the job, workshops, intervisie en (optioneel) e-learning.

Voor elke situatie wordt de best passende mix samengesteld. 

E-learning

E-learning is bedoeld als optionele voorbereiding op een training of om extra oefenstof te hebben bij een training. Het e-learningdeel is een service van Tripode en wordt gratis aangeboden als onderdeel van een ingekochte training. Op dit moment wordt de cursus Socratisch Communiceren ondersteund met e-learning.

CRKBO erkend

Tripode is als Opleidingsinstituut geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Daamee heeft u de zekerheid dat u te maken heeft met een opleider die voldoet aan de kwaliteitscode voor kort beroepsonderwijs. In deze kwaliteitscode zijn beginselen opgenomen met betrekking tot zorgvuldigheid, rechtszekerheid, kenbaarheid, redelijkheid en betrouwbaarheid. Door de registratie zijn de cursussen en trainingen van Tripode vrijgesteld van BTW. 

Workshops en lezingen

Medewerkers van Tripode geven lezingen en workshops.