VOOR ZORGVRAGERS (met hun verwanten, mantelzorgers) EN ZORGAANBIEDERS 

Even terug naar 2023: Zorgen over de zorg

In maart stuurden we een open brief aan het College van Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad die we tevens publiceerden in de Hilverbode. De titel van de brief was Zorgen over de Zorg. We maakten ons zorgen over de gevolgen van het nieuwe inkoopbeleid Jeugdzorg en wmo. Dit naar aanleiding van signalen uit de samenleving, We kregen tal van reacties (meer dan 50) die deden vermoeden dat er echt wat aan de hand was.

Op 10 mei 2023 gingen we in de Diessense Eenhoorn met de zorgondernemers in gesprek om de problematiek scherper te krijgen en onze positie te bepalen voor inbreng in de commissie Samenleving van de gemeente Hilvarenbeek.

De informatie wordt door de dorpscoöperaties ingebracht in de commissievergadering van 11 mei van de commissie Samenleving van de Gemeente Hilvarenbeek.   

De gemeente zou de informatie gebruiken voor haar inbreng in een vergadering van Regio Hart van Brabant op 24 mei inzake een  tussenevaluatie van het inkoopbeleid. Wij hebben na deze vergadering geen wijzigingen in de voorgenomen plannen waar kunnen nemen.  

Er is een debat geweest met de  gemeenteraad waaraan wij als dorpscoöperaties onze bevindingen gepresenteerd hebben en waar ook de top van Hart van Brabant, de Participatieraad (een adviesorgaan van het college) deelgenomen hebben. Wat de resultaten van dit debat waren is moeilijk eenduidig vast te stellen. Feit is dat over enkele kritiekpunten van ons veranderingen doorgevoerd zijn. De regels voor registratie bij Registerplein zijn versoepeld, de tarieven voor specialistische zorg zijn naar boven toe bijgesteld en de openbare contactinformatie (de 'coalitie' was nagenoeg onbereikbaar) is up to date.. De wethouder nodigde ons uit voor nadere duiding van de meldingen.

Dat gesprek voor nadere duiding hebben we gevoerd met de wethouder en twee ambtenaren. Ook hiervan zijn de effecten niet direct meetbaar maar uit signalen hebben we de stellige  indruk dat zorgvragers minder tegen blokkades oplopen als ze een Persoonsgebonden Budget verkiezen boven Zorg In Natura. 

Wat eerder De Coalitie genoemd werd heeft nu de naam SIEM gekregen. Het is een samenwerkingsverband van grote aanbieders in de regio die, na een marginale toetsing door de gemeenten, de zorg uitvoeren en daarvoor een beperkt aantal onderaannemers contracteren. Er waren in 2023 grote problemen waarvan we niet weten of het aanloopproblemen waren of problemen veroorzaakt door de nieuwe werkwijze of een combinatie daarvan. We willen daar binnenkort zicht op krijgen.

Wij blijven de ontwikkelingen kritisch volgen nu de voorstellen door de gemeenteraden aanvaard zijn. Omdat we ruim een half jaar verder zijn kunnen we de balans op gaan maken. Wat zijn de effecten, wat is verbeterd ten opzichte van de oude situatie en wat is er op achteruitgegaan. 

Zorgaanbieders en zorgvragers: deel uw ervaringen met ons

Wij verzoeken u onderstaand formulier in te vullen en aan ons toe te zenden om antwoord te krijgen op dit soort vragen. Als u ervaring heeft met de gemeente of met Siem stellen wij het op prijs als u uw ervaringen, positie of negatief, met ons wil delen

Wij blijven de ontwikkelingen kritisch volgen nu de voorstellen door de gemeenteraden aanvaard zijn. Omdat we ruim een half jaar verder zijn kunnen we de balans op gaan maken. Wat zijn de effecten, wat is verbeterd ten opzichte van de oude situatie en wat is er op achteruitgegaan. 

Wij stellen het op prijs als u onderstaand formulier in zou willen vullen om antwoord te krijgen op dit soort vragen.


GEGEVENSVERZAMELING INKOOPBELEID JEUGDZORG EN WMO vanaf JANUARI 2024

DEZE ENQUETE HEEFT BETREKKING OP DE PERIODE JULI 2023 TOT HEDEN

Vragen met de aanduiding * moeten ingevuld worden om te kunnen verzenden.


Voor vragen of overleg kunt u contact opnemen met:

Ad van Korven - 06 50 955 288


OPEN BRIEF ZORGEN OVER ZORG 

W W 2023 03 29 Zorgen Over Zorg Ingezonden Brief
PDF – 148,0 KB 46 downloads

DOCUMENTEN

Onder deze link zijn relevante documenten en krantenartikelen geplaatst met betrekking tot de zorginkoop en uitvoering.